KEDRION VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ RENDSZER

Mi, a Kedrion munkatársai teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy értékeinkkel összhangban cselekedjünk – például egységként működjünk együtt, mutassunk törődést, vagy tisztességesen cselekedjünk. A Kedrion vállalati kultúrája és partnerei – köztük a donorok és páciensek – körében szerzett jó hírneve a tisztességre épül.

A Kedrion „Speak Up” kultúra szorosan kapcsolódik a Care (törődés), Integrity (tisztesség), illetve a Courage (bátorság) vállalati értékekhez: lehetőséget nyújt munkatársainknak és partnereinknek, hogy hallassák hangjukat, ha kétségeik vagy aggályaik vannak olyan helyzetekben, melyek jogellenesek lehetnek, ellentétesek a Kedrion belső előírásaival, beleértve a vállalat Magatartási Kódexét is, hatással lehetnek a pénzügyi beszámolóra, vagy a vállalat kedvezőtlen megítéléséhez vezethetnek.

Kiemelt fontossággal kezeljük az alábbi témákat:
• vesztegetés és korrupció
• diszkrimináció
• zaklatás vagy bántalmazás
• versenyellenes gyakorlatok
• helytelen export-, illetve egyéb kereskedelmi ügyletek
• adatvédelmi törvények megsértése
• egészségügyi szakemberekkel, egészségügyi szervezetekkel, betegszervezetekkel vagy az állami egészségügyi szektor munkatársaival szembeni helytelen magatartásformák
• Magatartási Kódex megsértése
• emberi jogi, illetve környezetvédelmi kockázatok és jogsértések
Ha Ön tudomást szerez olyan tevékenységről vagy viselkedésről, mely nincs összhangban, vagy feltételezhetően nincs összhangban a Kedrion értékeivel és előírásaival – legyen az szabálytalanság, helytelen magatartás, nem megfelelő gyakorlat vagy eltérés az irányelvektől – kérjük, jelentse azt.

Közvetlen bejelentés
Minden esetben arra biztatjuk munkatársainkat, hogy ilyen jellegű aggályaikat először közvetlen vagy területi vezetőjükkel, vagy a HR Osztállyal osszák meg, keressék az Ethics & Compliance terület munkatársait, illetve a vezetőség bármely tagját.

A Kedrionnál nem jár semmiféle negatív következménnyel, ha valaki jóhiszeműen tanácsot kér, aggodalmát fejezi ki, vagy egy előírás vélelmezett megsértését jelzi. Jóhiszeműnek tekintjük azon bejelentéseket, amelyek az Ön állítását igaznak vélelmezik függetlenül attól, hogy egy későbbi vizsgálat megerősíti-e az állítást.

Speak Up Hotline rendszer: webes bejelentés vagy e-mail
Bejelentést az alábbi módokon külső partnerek is tehetnek:
• telefon (ingyenes): kövesse az alább található lépéseket
• webes űrlap: www.lighthouse-services.com/kedrion
• e-mail: [email protected] (a tárgyban adja meg a vállalat nevét)

Javasoljuk, hogy adja meg nekünk nevét és elérhetőségeit, ezzel is segíti a bejelentése alapján esetlegesen elindított vizsgálatok hatékony és eredményes lefolytatását. Az Ön nevét és bejelentését bizalmasan kezeljük, és csak szükség esetén, vagy a helyi törvények előírásainak megfelelően osztjuk meg. Ha bejelentést tevő az anonimitást választja, a rendszer ilyen típusú bejelentésre is lehetőséget biztosít.

Ha névtelenül tesz bejelentést, a rendszer lehetővé teszi, hogy személyazonossága felfedése nélkül kommunikáljunk Önnel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes országokban a Kedrionnak – a vonatkozó jogszabályok értelmében – nincs lehetősége arra, hogy névtelen bejelentések alapján vizsgálja ki a törvények, rendeletek, illetve vállalati előírások feltételezett megsértését. Természetesen valamennyi megfelelő információt tartalmazó bejelentést kellő komolysággal kezelünk.

Köszönjük, ha Ön is hallatja hangját, és hozzájárul, hogy a Kedrion azzá a szervezetté válhasson, amelyre mindannyian büszkék lehetünk.


TELEFONOS BEJELENTÉS FOLYAMATA

Ha az ingyenesen hívható telefonszámon szeretne bejelentést tenni, kérjük, kövesse
az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg arról, rendelkezésére áll-e külső telefonvonal.
2. Adja meg annak az országnak és/vagy a telefonrendszernek a hozzáférési kódját, ahonnan a hívást indítja. Ekkor kongó hangot fog hallani.
3. Az angol nyelvű gépi hang a hívott számot kéri.
4. Adja meg ingyenesen hívható telefonszámunkat: 800-603-2869. Az ingyenesen hívható szám előtt nem kell 1-et tárcsázni.
5. Így csatlakozik a rendszerhez telefonon keresztül.
6. A több nyelvű, általános üdvözlőszöveg után válasszon az előre rögzített nyelvi lehetőségek közül, vagy nyomja meg a 000 gombot és közölje az angol nyelvű kezelővel (lehetőleg angolul), milyen nyelven beszél. Ezt követően 2-3 percen belül a híváshoz tolmács is csatlakozik, a Lighthouse munkatársa pedig a tolmács segítségével kérdéseket tesz fel Önnek.
7. Végül a vállalat által kijelölt címzettek megkapják az angol nyelvű jelentést.