Környezet, egészség és biztonság

Amikor azt mondjuk, hogy üzleti tevékenységünk az emberekről szól, akkor természetesen ez azokra az emberekre is vonatkozik, akik velünk dolgoznak.  Az ő egészségük és biztonságuk legalább annyira fontos számunkra, mint a lánc másik végén álló ügyfeleinké, azaz a plazma alapú termékeket használó embereké.  Itt nem csupán arról van szó, hogy megfeleljünk a munkahelyekre és a dolgozókra vonatkozó különféle rendelkezéseknek.  Ez nem csupán jó szándék kérdése, hanem egy családi, közösségi alapú vállalkozás történetének továbbírása.  Egykor dolgozóink egyben a szomszédjaink is voltak, és mi még mindig ennek megfelelően kezeljük őket, annak ellenére, hogy működésünk mára már nemzetközi méretűvé vált.

Biztonsági Intézkedések

Mi a Kedrionnál nem engedjük, hogy dolgozóink biztonsága csupán a véletlenen múljon. Megalkottunk egy összefüggő, stabil irányítási struktúrát a HBP-nél is, és folyamatosan felügyeljük, vizsgáljuk biztonsági rendelkezéseinket minden változás esetén, legyen szó új folyamatokról, új termékekről vagy akár új üzemekről.  Mindezek mellett biztonsági képzésekre is sort kerítünk, illetve kialakítottunk fókuszcsoportokat, melyek a dolgozók valamennyi szintjéről gyűjtik az információkat, ötleteket, javaslatokat.

Környezet

A Kedrion környezetre fordított figyelme azzal a közvetlen környezettel kezdődik, amiben alkalmazottaink dolgoznak. A munkahelyről továbbterjed a környező közösségre is, mellyel kapcsolatban amellett köteleztük el magunkat, hogy minimalizáljuk az erőforrások fogyasztását és a kibocsátott hulladék mennyiségét.  Környezetvédelmi politikánk egybecseng azzal a felismeréssel, hogy a klímaváltozás részben az emberi tevékenység következménye, ennélfogva a mi felelősségünk ennek hatását minden erőnkkel mérsékelni.

Lévén, hogy olyan vállalat vagyunk, mely tisztában van azzal, hogy emberek alkotják, valamennyi alkalmazott elvárhatja a többiektől, hogy minden tevékenység és üzleti terület kapcsán észben tartsa a környezetvédelmi szempontokat, és ennek fényében értékelje a környezeti hatásokat, illetve határozza meg a fejlesztési lehetőségeket.

A HBP vezetősége elkötelezte magát amellett, hogy folyamatait és tevékenységeit a lehető legmagasabb szintű minőségi szabványok mentén hajtja végre, tartja fenn és dokumentálja. Ilyen minőségi szabványok például a következők:

  • MSZ 28001 (BS OHSAS 18001) (Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer)
  • Az MSZ EN ISO 14001 rendelkezései (Környezetközpontú Irányítási Rendszer)

Energetikai beszámoló

ISO tanúsítvány