Társadalmi felelősségvállalás

A „vállalatok társadalmi felelősségvállalásának” olyan sok meghatározása, definíciója létezik, hogy egyre nehezebb megérteni, mire is gondolhat az, aki említést tesz róla.  A Kedrion számára a fogalom annak megértésére utal, hogy nem vákuumban létezünk, illetve dolgozunk.  Minden, amit teszünk, minden egyes döntés, amit meghozunk, befolyásolja a körülöttünk élőket: a munkahelyen, a közösségünkben és általában véve a világban.  Sőt, továbbmenve, minden tettünknek és lépésünknek környezeti hatása is van.

Értékeink

Egy vállalat nem tekinthető személynek, mégis, egy vállalatot is emberek, személyek üzemeltetnek,  melynek működése rájuk is hatással van. A Kedrion tevékenységét pedig maguk az emberek jelentik.  Vállalkozásunk lényege nem más, mint hogy segítsünk az embereknek teljesebb és egészségesebb életet élni.  Ez a kötelezettségvállalás kiterjed arra is, hogy miként végezzük üzleti tevékenységünket, ezért annak is összhangban kell lennie küldetésünkkel: jobbá tenni az emberek életét. „Keep Life Flowing”.

Ellentmondásos – sőt, akár képmutató – lenne egy, az egyes emberek jobb életminőségét megcélzó üzletágban dolgozni akkor, ha mindeközben az üzleti gyakorlatunk kárt okozhatna az egyének  életében vagy  egészségében.

Hogy e téren következetesek lehessünk, minden tevékenységünknek, amely a működésünkhöz kötött – ahol csak lehet és megoldható – az emberek, az érintett közösségek és a bolygónk jólétét kell, hogy növelje.  Tevékenységeink széles spektrumon mozognak a plazma begyűjtésétől az abból előállított készítmények kereskedelmi forgalmazásáig, a kutatáson és a marketingen át, az üzleti kapcsolatokra vagy éppen az energiafelhasználásra is kiterjedően, és ezek eredményeképp jobb életminőséget idézhetünk elő ma, holnap és a távoli jövőben egyaránt.

Alapelveink

A Kedrion kis családi vállalkozásként indult, szoros kapcsolatot ápolva azzal a közösséggel, ahol mi és dolgozóink születtek, élnek és dolgoznak.  A Kedrion számára a „társadalmi felelősségvállalás” soha nem jó üzlet kérdése volt, a lényeg mindig az volt, hogy jó szomszéd legyen.

Ez még mindig egy meglehetősen megfoghatatlan, idealista cél, és nyilvánvalóan csaknem elkerülhetetlen, hogy így legyen. Azonban talán segítheti ennek megértését, ha alább bemutatunk  bemutatunk néhány olyan területet és tevékenységet, ahol sikerült ezt a jövőképet kifejezésre juttatnunk:

 • Annak biztosítása, hogy dolgozóinkkal jól bánnak és tisztességes juttatásban részesülnek.
 • Biztonságos és kényelmes munkahely megteremtése.
 • Folyamataink és tevékenységeink környezetre gyakorolt hatásának minimálisra csökkentése, valamint megoldások keresése a munkahelyi környezet javítására.
 • Annak elvárása, hogy bárki is dolgozik a Kedrion számára vagy annak nevében, az igazodjon a legjobb gyakorlatok kapcsán megfogalmazott és nemzetközileg elfogadott alapelvekhez, valamint a nemzeti és nemzetközi jogszabályi környezethez.
 • Hogy jó és aktív tagjai legyünk azon – fizikai és emberi – közösségeinknek, ahol és akikkel dolgozunk (az utóbbira egy jó példa, hogy a Kedrion aktív együttműködést alakít ki és tart fenn a beteg- és donorszervezetekkel, akiknek információt ad, és támogatást nyújt).
 • Minden partner és együttműködésben érdekelt fél bátorítása arra, hogy ők is a társadalmi felelősségvállalásnak megfelelő gyakorlatot folytassanak, valamint ezen felek kötelezése arra – szerződéses alapon -, hogy igazodjanak a társadalmi felelősségvállalás terén maghatározott alapelveinkhez.
 • Annak biztosítása, hogy a vállalat társadalmi felelősségvállalása hangsúlyozott szerepet kap minden egyes üzleti tranzakcióban és döntésben.

Hiszünk abban, hogy a társadalmi felelősségvállalást proaktívan kell kifejezni, azaz nem elegendő, ha az ember egyszerűen csak „nem tesz rosszat”; keresnünk kell és meg is kell találnunk azokat a lehetőségeket, amikor valóban „jót” tehetünk a világban, legyen ez akár a gyáraink és üzemeink világa, donorjaink vagy a termékeink felhasználói közössége, vagy éppen általában véve a társadalmi környezetünk.

Nem elegendő jótékony célokra pénzt adományozni, keresnünk kell azokat a problémás helyzeteket, amelyek mellé odaállhatunk, és amelyek jobbítását támogathatjuk az egyes közösségekben, ahol dolgozunk – beleértve a globális környezetünket is.

Számunkra, a Kedrionnál a vállalat társadalmi felelősségvállalása kötelezettség.  Ígéret.

Alkalmazott szabványaink

 

Teljesítményünket folyamatosan számos önkéntes alapon vállalt szabvány és irányelv kívánalmai alapján értékeljük. Ilyen szabványok és irányelvek például a következők:

 • A magunk számára kijelölt követendő minták, alapelvek és célkitűzések.
 • A Global Compact emberi jogokkal, munkával, környezettel és a korrupció ellenes küzdelemmel kapcsolatos tíz alapelve.
 • Az OECD irányelvei multinacionális vállalatok számára.
 • A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapelvei.
 • Az SA8000 szabvány.
 • Az EMAS rendelet.
 • Az ISO 1400-as szabványok.
 • Az ISO 9000-es szabványok.
 • Az ISO26000 iránymutatás.
 • ISO 45001 szabvány.